Vyhledat:  
     
Skleněné nádoby - kalibrační válce
MENU ▼

Duflex, s.r.o.


Baška č.p. 503
739 01 Baška, Česká republika

IČ: 25843265

E-mail:
duflex@duflex.cz,   info@duflex.cz


BỂ CHỨA NƯỞC TIÊN CHẾ CFD - DUFLEX


Trung tâm hô trợ phát triển hạ tầng cơ sở

Chương trình hợp tác nghiên cứu - chế tạo giữa CFD(Vietnam) và DUFLEX (CH Czech)

Ứng dụng
* Làm bể tích chứa nưởc ngọt trong mùa mưa để dùng cho mùa khô ở vùng nùi và vùng nưởcnhiễ

Sức chứa
* Có các loại bồn, bể dung tích từ 1 m³-2 m³-5 m³-25 m³ đến các bể: 1000 m³ đến 10 000 m³

Lắp bể chứa nưởc dung tích từ 1000÷10000 m³

 
   
     
10 m³ Bồn chứa 1 m³ Lắp bồn (téc) chứa nưởc mưa 25 m³

Ống thông gió DUFLEX

Dùng thông gió trong hầm lò

Cấu tạo bể chứa nưởc

Khung bể:
- Bắng Tre, gỗ tại địa phương
- Bắng thép hình sơ chống rỉ-sơn tĩnh điện độ bền 15 năm - kẽ nóng độ bền trên 50 năm.

Thàn bể:
- Bắng tấm Onduline PF có độ bền trên 30 năm, bảo hành 15 năm không ngấm nưởc, không mục nát.

Lót trong bể Bắng vải DUFLEX, chống tia cực tím, không độc hại- độ bền 15 năm.
Všechna práva vyhrazena / © 2013 Duflex s.r.o. / realizace nextWEB / admin