Vyhledat:  
     
Skleněné nádoby - kalibrační válce
MENU ▼

Duflex, s.r.o.


Baška č.p. 503
739 01 Baška, Česká republika

IČ: 25843265

E-mail:
duflex@duflex.cz,   info@duflex.cz


FLEXIBILNÍ LUTNY


Výroba flexibilních luten - vzduchovodů

Firma Duflex již 19. rok vyrábí pro hlubinné doly s prostředím s nebezpečím výbuchu větrací flexibilní potrubí k zajištění bezbečnosti a hygieny v separátně větraných důlních dílech a tunelech. Z bezpečnostního hlediska jde především o ředění výbušného metanu na nevýbušnou a nehořlavou směs a povýbuchových zplodin při trhacích pracech. S intenzitou větrání je důležitá rychlost proudění vzduchu v důlním díle, kdy dochází k samovynášení výbušného uhelného prachu a aerosolů a k snižování teploty okolního prostředí. Větrací potrubí - LUTNY - vyrábíme jak pro přetlakovou stranu ventilátorů, tak i pro podlakovou - sací stranu ventilátorů v jakýchkoliv průměrech a délkách dle požadavku zákazníka. Dokážeme předem vypočítat podle poměrů na pracovíštích vhodné průměry flexibílních potrubí a typy ventilátorů. Vyrábíme z českých materiálů a také ventilátory jsou tuzemské produkce. Zavedení těchto jednoduchých výrobků šetří lidské životy i majetek.
Flexibilní lutny - vzduchovody se vyrábějí svařováním materiálu (např. Vinytol 752 DUO NV) horkým vzduchem. Mají širokou oblast využití především v hlubinných dolech, štolách, tunelech a jako klimatizace. Jsou vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu všech stupňů. Průměry a délky Jsou svařovány podle potřeb zákazníka. Jednotlivé lutny se spojují pomocí pružných přírub (zasunutím jedna do druhé). Vzduchovody jsou certifikovány zkušebnou TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. Certifikáty si můžete prohlédnout na stránce PROFIL společnosti.
 

Přetlaková lutna typu MIFLEX 2

Ohebná lutna přetlaková pro prostředí s nebezpečím výbuchu SNM, zkušební přetlak 16000 Pa. Maximální doporučená délka jedné lutny je 100 m.

Podtlaková (univerzální) lutna typu UNIFLEX 2

Univerzální ohebná lutna podtlaková pro prostředí s nebezpečím výbuchu SNM, pracovní podtlak 5000 Pa, 7000 Pa a 9000 Pa. Maximální doporučená délka jedné lutny je 20 m.


Speciální tvarovky

Miflex - odbočovací varianty tvaru T a Y

Opravy luten

Na lutny byl udělen Úřadem průmyslového vlastnictví užitný vzor č. 17200 na Elastický spojovací element pro rychlou provozní opravu poškozeného lutnového tahu.

Tady vložit video
 
Všechna práva vyhrazena / © 2013 Duflex s.r.o. / realizace nextWEB / admin